NHRF-aangesloten

De Rally van de Grensstreek wordt georganiseerd door: 

Stichting Rally van de Grensstreek

Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 41098559

Betalingsgegevens
ABN-AMRO: NL 22 ABNA 0580 074 811 t.n.v. Stichting Rally van de Grensstreek

 

 

 

Inloggen