NHRF-aangesloten

Update 30 september

Written by Eric Klunder. Posted in Nieuws

Op dit moment doen we er alles aan om de Rally van de Grensstreek doorgang te laten vinden. Wij worden hierin gesteund door reacties van deelnemers die ook graag zien dat de rally doorgaat. Binnen de gestelde eisen is dat volgens ons mogelijk. De momenten van samenkomst zijn daarbij het meest kritisch en moeten we in goede banen leiden.

Daarom hebben we samen met de horeca gisteren een plan gemaakt wat nu ter toetsing bij de veiligheidsregio ligt. Daarop hebben wij tot heden nog geen afwijzing gehad. 

Kern van dit plan is dat we sturen op ca. 60 equipes. Deze kunnen we tijdens eet-/ontmoetingsmomenten opsplitsen in 4 groepen van 30 personen. Dat is de maximaal toelaatbare groepsomvang per ruimte. Dit betekent wel dat jullie je als equipe ook buiten de rally aan een tijdschema en groepsindeling zullen moeten houden. U wordt door ons in één van de 4 groepen ingedeeld. Verder zal ook in het hotel de bar om 22:00 sluiten.

Er zal natuurlijk veel aandacht zijn voor de (verzwaarde) maatregelen. Wij willen u vragen ons maximaal te helpen met de naleving ervan zodat de rally voor uzelf, voor de andere deelnemers, de vrijwilligers en het horecapersoneel veilig blijft. Daarom: was of ontsmet uw handen regelmatig en bewaar de veilige afstand van 1,5 meter. En neem een mondkapje mee dat u op kunt zetten als u zich daar prettig bij voelt. 

We begrijpen dat er veel vragen leven. Een aantal mensen zocht al direct contact. Het is voor ons op dit moment niet mogelijk om iedereen individueel te spreken. 

We houden jullie op de hoogte via de mail en website wanneer er zich veranderingen aandienen. Wij gaan volop door met onze voorbereidingen en treffen u met veel plezier aan de start over anderhalve week.

Inloggen