NHRF-aangesloten

Deelnamevoorwaarden

 

Maximum aantal equipes 

Het aantal inschrijvers / deelnemende equipes is gelimiteerd tot 80 auto’s. 

Klassen

Er kan gestart worden in de Expertklasse en Sportklasse voor ervaren deelnemers of in de Tourklasse, voor minder ervaren of beginnende deelnemers.  

Auto

Deelname staat open voor klassieke automobielen met een bouwjaar van 30 jaar of ouder. De deelnemende auto's hoeven niet voorzien te zijn van een FIVA Identity Card of KNAF HRCP, echter dienen wel te beschikken over een geldige APK (indien van toepassing) en te voldoen aan alle, in het land van registratie vereiste wettelijke bepalingen. De deelnemer draagt zelf verantwoording voor een geldige autoverzekering, minimaal WA en dekking voor deelname aan regelmatigheidsevenementen geldig tijdens de Rally van de Grensstreek. De organisatie zal voor uw equipe tevens een secundaire WAM-dekking afsluiten, geldig van de start tot de finish van het evenement.

Reglement

Het reglement van de Rally van de Grensstreek wordt op enig tijdstip gepubliceerd op deze website. Dit reglement is getoetst door de Nederlandse Historische Rally Federatie en voldoet aan alle door haar gestelde voorwaarden. Indien nodig zal dit reglement worden aangevuld met bulletins. Heeft u vragen m.b.t. deelname, uw auto, wijze van navigeren of anderzins, neemt u gerust contact op. 

Hotelovernachting

De equipes dienen zelf, indien gewenst, te zorgen voor een hotelovernachting. Dit kan in het rally hoofdkwartier of in één van de naburige hotels en geschiedt voor eigen rekening en risico.

Wij bieden u de service om direct bij inschrijving een overnachting te reserveren het rally hoofdkwartier. Hierbij gelden de volgende tarieven:

 • Een standaard comfort kamer (twin-beds) kost € 109,-
 • Een comfort plus-kamer € 139,- 
 • Een één-persoonskamer kost € 99,-

Alle prijzen zijn inclusief ontbijt.

U dient dit ter plaatse zelf afrekenen.  U kunt op het inschrijfformulier aangeven of u een overnachting wenst. Wij zullen uw naam doorgeven aan het rallyhotel en u ontvangt separaat van het hotel een bevestiging.

Inschrijven

Uw inschrijving is compleet na ontvangst van het inschrijfformulier en de ontvangst van het inschrijfgeld. Acceptatie van inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van betaling. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met deze deelnamevoorwaarden. 

 De inschrijving omvat de volgende zaken:

 • twee kleine stickers Rally van de Grensstreek
 • twee in kunststof uitgevoerde rallyschilden
 • twee portiernummers
 • de benodigde routeboeken en eventuele andere routebescheiden
 • koffie / thee tijdens lunch en pauzes
 • een verzorgde lunch op zaterdag en zondag
 • een uitgebreid dinerbuffet op zaterdagavond
 • een heerlijk bittergarnituur na de finish
 • een route uitleg na de finish
 • premie voor een secundaire WAM dekking voor uw equipe 

Zakelijke inschrijving

Het is mogelijk om zakelijk in te schrijven. U ontvangt hiervoor 1/2 advertentie in het routeboek en een factuur. U kunt op het inschrijfformulier aangeven of u een zakelijke inschrijving wenst. Er zal dan contact met u worden opgenomen ten aanzien van het factuuradres. de factuurgegevens en het advertentiemateriaal.

Er bestaan ook sponsormogelijkheden om uw bedrijf te promoten via de Rally van de Grensstreek. Neem hiervoor contact op met het wedstrijdsecretariaat voor de mogelijkheden. 

Sluitingstermijn

De inschrijving sluit 30 mei 2021 of zoveel eerder indien het maximum aantal toe te laten deelnemers is bereikt. Latere inschrijvingen zullen op een wachtlijst worden geplaatst.

Betaling

U kunt het inschrijfgeld over maken op rekeningnummer: NL22 ABNA 0580 0748 11 ten name van: Stichting RvdG te Maarsbergen. 

Restitutie / force majeure

Het inschrijfgeld wordt gerestitueerd onder de volgende voorwaarden:

 • bij annulering na 10 april 2021: 50% restitutie van het inschrijfgeld
 • bij annulering na 8 mei 2021: geen restitutie. Wel is het mogelijk in dezelfde klasse een andere equipe in te laten schrijven
 • In geval van organisatorische overmacht:  minimaal 20 % restitutie van het inschrijfgeld.

Van overmacht is sprake wanneer de Rally van de Grensstreek geen doorgang kan vinden door een oorzaak die buiten enige schuld van de organisatie is ontstaan en de organisatie niet kan worden aangerekend. Als voorbeeld kan dienen bijvoorbeeld een rijverbod als gevolg van vogelpest en COVID-19

Toestemming gebruik gegevens

Met mijn inschrijving voor de Rally van de Grensstreek geef ik toestemming voor het gebruik van mijn gegevens zoals vermeld in het Privacy Statement en voor het gebruik van evt. foto- en filmopnamen van mij en/of mijn auto voor publicitaire doeleinden.

 

Inloggen